Anbi

Architectuurcentrum Rondeel heeft sinds 2013 ANBI status (culturele ANBI) en staat geregistreerd onder haar statutaire naam 'Stichting Rondeel', RSIN 803340205. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast kan een ANBI aangewezen worden als culturele ANBI.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

(Stand 2018)
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Actuele informatie over de geldende belastingvoordeel is te vinden op de website van de
belastingdienst. www.belastingdienst.nl

Stichting Architectuurcentrum Rondeel
RSIN 803340205 

 

Beloningsbeleid

Bestuur en programmaraad: onbezoldigd
Medewerkers: volgens CAO voor Architectenbureaus

 

Governance Code Cultuur

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Het bestuur van Architectuurcentrum Rondeel onderschrijft de Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur


Beleidsplan en doelstelling en jaarverslag

Jaarverslagen t/m 2017

Jaarrekening 2016

2015 - Overzicht baten en lasten Architectuurcentrum Rondeel

Jaarverslag 2014

 

Mission Statement

Mission Statement Architectuurcentrum Rondeel 2016

Architectuurcentrum Rondeel maakt gebruik van Cookies Lees meer

Akkoord

RONDEEL | NIEUWSBRIEF

RONDEEL | NIEUWS

IMAGE POPUP Ruimte maken – Ruimte laten

  In de nacht van 17 op 18 mei 2019 vond een bijzondere POPUP actie plaats op het Grote Kerkhof. Zoals de naam al zegt, was dit monumentale plein... Lees meer...
IMAGE Stadscafé helpt met verder ontwikkelen van initiatieven

  Stadscheque van 2500 euro voor het beste idee Geweldig, creatief, verbindend, kindvriendelijk, waardevol, stadse versie van naoberschap. Het... Lees meer...

ARCHITECTUURROUTE STEDENDRIEHOEK

RONDEEL | ARCHITECTUURGIDSEN

 

‘In Deventer’ Architectuurgidsen

In Deventer - Architectuurgidsen

Prijs € 16,95 (excl. verzendkosten)
Te koop tijdens de openingsuren in Architectuurcentrum Rondeel. 

Rondeel | Archief