Nieuws

 

Vanaf donderdag 18 januari 2018 worden de meest innovatieve ideeën naar aanleiding van de ontwerpateliers geëxposeerd in Architectuurcentrum Rondeel in Deventer. Wij hopen dat de droombeelden en realistische visies overheden en initiatiefnemers in beweging brengen. Het uitgangspunt is wat ons betreft een positieve visie op noodzakelijke transformaties. De resultaten van de ateliers worden zo de opmaat naar een ideale leefomgeving waarin mensen harmonieus kunnen vertoeven.

 

Architectuurcentrum Rondeel zet in 2017 in op het thema ‘De ruimtelijke impact van energietransitie op rood, grijs en groen’. In dit kader organiseert Rondeel in samenwerking met Architectuurcentrum Twente, het Zwols Architectuur Podium (ZAP) en Het Oversticht drie ontwerpateliers. Uiterlijk 2020 wil de provincie Overijssel dat meer dan 42.000 koopwoningen energielabel B hebben. Deventer wil 3000 woningen per jaar energetisch verbeteren en over veertien jaar helemaal energieneutraal zijn. En de plannen van minister Kamp luiden: een CO2-arme energievoorziening in 2050 en alleen nog duurzame auto’s verkopen vanaf 2035 in Nederland.Architectuurcentrum Rondeel leest in de omgevingsvisie van de provincie over ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. Rondeel vindt het opmerkelijk, dat de eerdergenoemde cijfermatige doelstellingen in geen enkel beleidsstuk direct worden benoemd, terwijl nieuwe energiebronnen sowieso veel ruimte in beslag nemen en grote ruimtelijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Aan de ateliers konden maximaal 40 personen meedenken en mee-ontwerpen.

 

Onze doelstelling is het aanjagen van de kwaliteitsdiscussie, kennisverdieping en het bevorderen van de publieke belangstelling. De fantasie van elke deelnemer krijgt daarbij ruim baan! Wij zijn gestart op 6 april met Atelier Gebouw in Deventer, op 22 juni vond Atelier Stad in Zwolle plaats en op 19 oktober Atelier Landschap in Twente.Na korte inspirerende inleidingen gaan groepen onder leiding van een atelierleider aan de slag. De in woord en schetsen uitgewerkte ideeën worden geschikt gemaakt voor verwerking in een met de ateliers meereizende expositie.

 

Expositie - 18 januari 2018

De meest innovatieve ideeën worden vanaf 18 januari 2018 geëxposeerd in het Architectuurcentrum Rondeel, te Deventer. Wij hopen dat uw droombeelden en realistische visies overheden en initiatiefnemers in beweging brengen. Uitgangspunt is wat ons betreft een positieve visie op noodzakelijke transformaties. De resultaten van de ateliers worden zo de opmaat naar een ideale leefomgeving waarin mensen harmonieus kunnen vertoeven.

 

Verslag van de drie ontwerpateliers in 2017

 

 

 

Architectuurcentrum Rondeel maakt gebruik van Cookies Lees meer

Akkoord

RONDEEL | NIEUWSBRIEF

RONDEEL | NIEUWS

IMAGE ‘wistjedat?’ Verrassende verhalen over 1250 jaar deventer

Wist je dat…… Deventer eeuwen geleden al een slim afvalsysteem had? …de Brink een moeras was, waardoor de Waag nu scheef is? …de... Lees meer...
IMAGE Architecten zouden verder moeten kijken dan een gebouw

Architecten zijn gewend om naar gebouwen te kijken, terwijl de ruimte tussen de gebouwen misschien wel belangrijker is. Ze zouden zich meer moeten... Lees meer...

ARCHITECTUURROUTE STEDENDRIEHOEK

rondeel | facebook

RONDEEL | ARCHITECTUURGIDSEN

 

‘In Deventer’ Architectuurgidsen

In Deventer - Architectuurgidsen

Prijs € 16,95 (excl. verzendkosten)
Te koop tijdens de openingsuren in Architectuurcentrum Rondeel. 

Rondeel | Archief