Architectuurcentrum Rondeel

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de Stichting Architectuurcentrum Rondeel is het stimuleren van de belangstelling voor architectuur en stedenbouw bij het publiek, opdrachtgevers, beleidsmakers (van gemeente tot provincie), ontwikkelaars en bouwers.

De stichting tracht deze doelstelling te verwezenlijken door het organiseren van tentoonstellingen, discussie- en themabijeenkomsten, lezingen en workshops in Architectuurcentrum Rondeel. Het zijn tentoonstellingen die verwondering, nieuwsgierigheid en discussie oproepen. Eénmaal per jaar wordt een excursie georganiseerd voor sponsors, donateurs en vrienden van het Rondeel. Eens per twee jaar wordt voor de sponsors een excursie naar een interessante bestemming in het buitenland georganiseerd.

Veel aandacht wordt besteed aan het leggen van contacten met andere organisaties en groeperingen die zich met architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw bezighouden. Verder wordt altijd geprobeerd de discussie actief te stimuleren.

De belangstelling voor architectuur onder het publiek is de laatste jaren enorm toegenomen.
En dat is belangrijk. Zoveel mogelijk betrokkenen zouden moeten meedenken over de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Want, hoe je het wendt of keert, bouwen is een tamelijk onbescheiden vorm van kunst. Gebouwen staan voornamelijk aan de openbare weg en dringen zich nogal op aan de voorbijganger. Weliswaar staan gebouwen er niet voor de eeuwigheid, maar wel lang genoeg om er hoge eisen aan te stellen.

Architectuurcentrum Rondeel is sinds oktober 2009 gevestigd aan de Stromarkt 18 c (gebouw SNS Bank) te Deventer.

Copyright © Architectuurcentrum Rondeel
ANBI-registratie

Ontwerp website: Ronald de Ceuster 
Bouwer website: HetWep.nl